April 11, 2008

Primacy

Everything else

is but of a secondary consideration,

when compared with the

atonement that has been wrought out

in behalf of man

by the great Redeemer.

(Orson Pratt, JD 3:253)

2 comments:

Andrew Miller said...

Wonderful quote! I like the new layout, too!

huynh minh said...

máy bán hàngcó thể được ứng dụng thời gian thực (real-time) hoặc trong phạm vi doanh nghiệp (local).
may ban hangcó thể tích hợp nhiều thiết bị ngoại vi để tăng hiệu suất bán hàng.
may quet ma vach honeywell lựa chọn hoàn hão cho bạn
Máy quét mã vạch Honeywell hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu muốn mua nhé.
máy bán hàng POShệ thống quản lý thông minh
cách chữa hôi miệnghiệu quả nhất mà mọi người nên biết

ship hàng nhật ở địa chỉ nào là tốt ?
ship hàng mỹ

Post a Comment

All views are welcome when shared respectfully. Use a name or consistent pseudonym rather than "anonymous." Deletions of inflammatory posts will be noted. Thanks for joining the conversation.